DENTİST ekibi olarak "herkes için sağlık" düşüncemiz ile yola çıktık ve tüm çalışanlarımızla "önce zarar verme" düşüncesini prensip edindik.

 • Hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak
 • Hasta ve yakınlarının haklarını korumak, tedavinin her aşamasında bilgilendirmek ve eğitmek
 • Tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçme ve iyileştirmeyi hedeflemek
 • Profesyonel kadrolar ile uluslararası düzeyde sağlık hizmeti vermek
 • Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda öncü olmak, bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak
 • Sürekli eğitimi desteklemek ve çalışanların uluslararası kongre / seminer / yayınlara katılımını desteklemek
 • Kaliteli hizmeti uygun maliyetle sunmak

Uluslar Arası Hasta Güvenliği Hedefleri

Hedefler sağlık bakımında problemli alanlara ışık tutarak, kanıt bulunması ve bu problemlerin uzmanların işbirliği ile çözmesini sağlamaktır. Sistem kendi içerisinde güvenli, yüksek kaliteli hasta bakımı sağlanmasını, mümkün olduğukadar geniş bir sistem çözümü ile odaklanmaktadır.

Hasta Güvenliği Hedefleri

 • Hastayı doğru tanımlama
 • Etkili İletişimi Geliştirme
 • Yüksek Riskli İlaçların Güvenliğinin Geliştirilmesi
 • Doğru taraf, doğru hasta, doğru prosedürünün geliştirilmesi
 • Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi
 • Düşme ile sonuçlanabilecek risklerin azaltılması

Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak için sistemi kurduğumuzda dokümantasyon ve eğitim sürecimizi "ölçmeden iyileştiremezsiniz" düşüncesi üzerine kurduk.